สวดเป็น..ก็เห็นธรรม

โพสต์เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:12 | เข้าชม 348 ครั้ง


การสวดมนต์...คือ..การทรงจำ..สืบต่อ..ถ่ายทอด..เรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระอรหันต์..องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า..การสวดมนต์นั้นกล่าวกันว่า...มีบุญมาก..มีอนิสงค์มาก..เพราะสิ่งที่สวดล้วนเป็นหลักธรรม สำคัญ ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น..ยิ่งถ้าผู้สวดมีความรู้...มีความเข้าใจในสิ่งที่สวดด้วยแล้ว..การสวดมนต์ก็อาจอำนวยผลสูงสุดเป็นการบรรลุุภาวะพระนิพพานก็ยังได้..ด้วยเหตุนี้..จึงกล่าวว่า..การสวดมนต์นั้น...สวดเป็นก็เห็นธรรม (9 มนต์เพื่อความก้าวหน้า )

 

Praying leads to memorizing,learning and the transmission of the Lord Buddha's Dhamma. Praying is also a form of merit making since the contents of the paryer are the principles and teachings of the Lord Buddha. If we are praying and understand the meaning and content of the prayer, then praying can enable us to achieve Nirvana. So we say that, if you know how to pray, it is a way of exercising your mind.


แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
สวดเป็น..ก็เห็นธรรม
โพสต์เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 10:12
เข้าชม 348 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/8YHsw1